Rekrutacja

 

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zapisy trwają od 13.03.2017r. do 31.03.2017r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Kryteria przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej + wykaz dokumentów

Uchwała Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie – potwierdzenie woli