Równaj szanse

1 grudnia 2011r nasza szkoła przystąpiła do Projektu „Równaj szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III.  Program był realizowany do czerwca 2012. W ramach tego projektu w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia:

– korekcyjno- kompensacyjne, których celem jest
pomoc w nauce uczniom z klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
– zajęcia gimnastyki korekcyjnej, mają na celu zatrzymanie i zniwelowanie wad postawy;

– zajęcia Rozwijaj Talent, dla uczniów ze szczególnymi
uzdolnieniami z uwzględnieniem nauk matematyczno -przyrodniczych.