Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej bierze udział w Projekcie Edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie oświadczenia drogą do wiedzy”, realizowanym przez Grupę Edukacyjną S.A w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja Treści i Metod Kształcenia.

Projekt ten adresowany był do klas pierwszych szkół podstawowych i był realizowany w trzech etapach w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2011r. Od kwietnia 2009r rozpoczął się I etap projektu w którym klasa I rozpoczęła realizację zajęć, w tym czasie do szkoły dosłane zostały pomoce dydaktyczne których łączna wartość wynosi 8 000 złotych. Od stycznia 2010 rozpocznie się II etap projektu w ramach którego realizowane będą zajęcia w obecnej klasie I. III etap będzie obejmował kolejną klasę I. Każdy etap projektu kończy się pokazem umiejętności oraz efektów pracy dla rodziców oraz kolejnych uczniów którzy wezmą udział w projekcie.
Uczniowie realizujący obecnie projekt, środki dydaktyczne, które otrzymali wykorzystują nie tylko na zajęciach dodatkowych, korzystają z nich również na zajęcia lekcyjnych.
Główną myślą tego Projektu jest założenie, ze każde dziecko jest zdolne. Zadaniem zaś rodziców i nauczycieli jest te zdolności odkryć, wspierać i przede wszystkim rozwijać. Współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie, według zasady KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE, powinno polegać na zasadzie wykorzystywania „mocnych” stron dziecka na rzecz wspierania „słabszych” oraz rozwijania zdolności specjalnych. W tym Projekcie wychowawcy i opiekunowie formułują zadania na miarę możliwości uczniów. Treści kształcenia, według tych założeń odnoszą się do zainteresowań uczniów, doświadczeń i uznawanego przez ucznia systemu wartości. Ważny jest również fakt, iż uczeń ma możliwość wpływania na treści, metody, środki a w tym czas i tempo nauki. Systematyczne organizowanie sytuacji edukacyjnych w formie zajęć, zabaw, gier dydaktycznych rozwijają poszczególne inteligencje:
 przyrodnicze – zawierające: wagi z cylindrami, zestaw cylindrów, mikroskop z przyborami, globus, kalendarz przyrody z ruchomymi elementami, książeczki Logico o tematyce przyrodniczej i Model Ziemi;
 językowe – w której znajdują się: książki, zestaw Logico – tabliczki i książeczki z zakresu kształcenia umiejętności językowych, bajki na płytach CD, historyjki obrazkowe, klasowy kodeks – karty z magnesami „znaki drogowe”, pacynki, teatrzyk dziecięcy, zestaw dzwonków z rączką (instrumenty muzyczne), karty alfabetu ruchomego z obrazkami, chusta animacyjna, książka „Zabawy z chustą” oraz książka „Rok wierszem malowany”;
 ruchowe – zawierające: stojak wielofunkcyjny z akcesoriami, chuste animacyjną i książkę „Zabawy z chustą”.
 matematyczno-logiczne – zawierające: zestaw Logico, zestaw 25 gier planszowych, zestaw 50 gier planszowych, klocki figury porównawcze, Tuba Pieksi, Tuba Gąsienice, magiczny trójkąt matematyczny z zestawami kart, zestaw klocków GEO. Gra planszowa Poczta, zestaw Euro, korale matematyczne – zestaw na wieszaku, książeczki Logico rozwijające inteligencję matematyczno-logiczną
 wizualno-przestrzenne – w której znajduje się: Mozaika XXl, Ser Szwajcarski, Model Ziemi, mały majsterkowicz, Studnia Jakuba, książeczki Logico rozwijające inteligencję wizualno-przestrzenną;
 muzyczne – zawiera zestaw instrumentów perkusyjnych;

Istotą, a zarazem głównym zadaniem, tego Projektu jest integralna nauka całości tematycznych tak jak występują one w życiu. Wychodzimy od tego, co uczniowi znane ku temu co nieznane, od tego co bliskie do tego co dalekie, od tego co ogólne do tego co szczegółowe.

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli wychowawców miały na celu wychwycenie indywidualnych predyspozycji i możliwości ucznia już na początku jego szkolnej kariery. Nowatorski program i nowoczesne pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu znacznie zwiększyły atrakcyjność wszystkich zajęć. Szkoła otrzymała pomoce o wartości 6 tys. .

Wielki finał!

17 czerwca 2011 odbyło się podsumowanie III edycji projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” , który trwał przez kolejne trzy lata w klasach pierwszych. Projekt stworzył warunki wszechstronnego rozwoju uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Uczniowie klasy pierwszej, w obecności zaproszonych gości zaprezentowali  efekty pracy i swoje osiągnięcia. Pierwszaki  zabrały gości w podróż po najpiękniejszych miejscach w Polsce. Zwiedzili miasta od Zakopanego aż po Pomorze, przemierzając cały kraj różnymi środkami transportu i oczywiście z piosenką na ustach. Finałowy występ w strojach pirackich sprawił uczniom najwięcej radości, a rodzice nagrodzili go wielkimi brawami. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali na pamiątkę udziału w Projekcie dyplomy i  „palcynki”- myszki.


Pierwszaki zgodnie uznali, że żal się rozstawać z licznymi pomocami, które od nowego roku szkolnego wyposażą wszystkie sale lekcyjne klas I-III.