Mleko w szkole

Ideą Programu „Mleko dla Szkół” jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem „Mleko dla Szkół” ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „dużych” przerwach często razem z nauczycielem.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi „Mleko dla Szkół”

– uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
– utrwalane są wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe,
Nasza szkołą przystąpiła do programu w maju 2008 roku. W okresie od maja 2008 r. do grudnia 2009 r. mleko było wydawane przez 5 dni w tygodniu, od stycznia 2010 r. mleko wydawane jest 3 dni w tygodniu.

W akcji bierze udział ponad 90 % uczniów, w tym ponad 80%  pije mleko smakowe za niewielką dopłatą. Uczniowie mają możliwość dokonywania wyboru smaku mleka w każdym miesiącu.