Sprawne czytanie i e-learning

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
                          

 

 

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czerwiec 2011

 • Uroczyste zakończenie realizacji projektu : ,,Sprawne czytanie i elearning – wielki skok w rozwoju ucznia”.
  W dniu 15 czerwca w sali gimnastycznej SP w Leśnej odbyło
  się uroczyste zakończenie realizowanego
  w roku szkolnym 2010/2011 projektu współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Cały program składał się z trzech części..
 • Najpierw było przedstawienie, które  miało formę wywiadu u Tomasza Lisa. Do studia zostali zaproszeni następujący goście: ekspert od pozyskiwania środków unijnych, trener nowoczesnych metod nauczania oraz dyrektor szkoły w Leśnej. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania: na co szkoły wykorzystują środki unijne, na czym polegają nowoczesne metody nauczania oraz jakie korzyści przyniósł realizowany w szkole projekt. Na poparcie tych słów został zaprezentowany wywiad z uczniami, którzy wypowiadali swoje opinie na temat realizowanego projektu (wywiad zaprezentowany był w formie nakręconego wcześniej filmu). Dodatkowym potwierdzeniem słów był pokaz slajdów, składający się ze zdjęć z zajęć w różnych grupach ( formie prezentacji multimedialnej). Po pokazie chętni uczniowie pokazali opanowaną przez siebie sztukę żonglowania.
 •   Po przerwie nadszedł czas na turniej najlepszych z najlepszych oraz rozdanie dyplomów i nagród dla najlepszych uczniów. Podczas ostatnich zajęć z uczniami w ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone, w każdej z ośmiu grup  Mistrzostwa w szybkim czytaniu. W ten sposób  zostali wyłonieni najlepsi uczniowie w każdej grupie. Podczas turnieju zostali wyłonieni najlepsi uczniowie w każdym z programów: ,, Uczeń z charakterem”, ,,Mądre dziecko” oraz najlepsi uczniowie w szkole. Najlepsi uczniowie w grupie otrzymali cenne zestawy książkowe i dyplomy.

Maj 2011

 • Zapoznajemy uczniów z pracą z mandalami. Mandala jest to rysunek,
  który powstaje w kole, dowolnie jest wypełniany kształtami i kolorami.  Mandala jest jednym ze sposobów dotarcia do Siebie do Wewnętrznego Skarbu – Źródła Szczęści. Jest spontanicznym wyrazem formowania się samoświadomości u dziecka. Mandala występuje we wszystkich kulturach i religiach, jak również zajmuje istotną rolę w psychologii,
  psychoterapii i edukacji. Samo uczestnictwo w procesie powstawania Mandali, albo nawet przebywanie w obecności Mandali, przynosi zauważalne i odczuwalne korzyści zdrowotne, poszerza świadomość i inspiruje do wartościowych działań.

  Na zajęciach uczniowie ze starszych grup poznaja podstawowe ćwiczenia astro karate. Astro karate – jest to psychiczno – energetyczna samoobrona, która jest podstawowym narzędziem dla każdego, kto pragnie odkrywać i umacniać swoje zdolności. Naucza jak ochraniać się przed wpływami negatywnych ludzi i sytuacji poprzez używanie swoich własnych mentalnych sił i mocy do wyeliminowania negatywnych form myślowych, które wstrzymują nas przed rozwojem emocjonalnym, duchowym i życiowym a my mamy poczucie bycia w „potrzasku”.

  Kwiecień 2011

 • Nowoczesnym metodom nauczania towarzyszy zainteresowanie  nowoczesnymi technologiami, które mają zastosowania w ekologicznej modernizacji współczesnych miast. Uczniowie z klasy V i VI czytali o ekologicznych miastach Zielone metropolie”, w których:  kursują wodne tramwaje, jeżdżą pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem, do chłodzenia wykorzystuje się wiatr, energię dają: wiatr, słońce i deszcz, wykorzystuje się deszczówkę, olej roślinny. Uczniowie w grupach wykonywali projekty ekologicznych metropolii oraz ekologicznych domów.
 • Uczniowie pracują nad tempem postrzegania tekstu, poprawiają tym samym szybkość czytania. Poznają nowe techniki pracy z tekstem: pion, dwuwers, jednak na co dzień zachęcamy dzieci, aby pracując z jakikolwiek tekstem, czytały go śledząc poszczególne linijki wskaźnikiem lub uderzając każdy wers dwa razy. Taka praca z tekstem pozwala porządkować pracę oczu i
  narzucać umysłowi właściwe tempo pracy. Dlatego warto zachęcać dzieci, aby taka praca z tekstem stała się nawykiem.
 • Promujemy właściwe postawy psychologiczne, aby nasi uczniowie mogli poradzić sobie z własnymi lękami, ograniczeniami, które pojawiają się w życiu każdego człowieka, bo każdy w życiu  wcześniej czy później każdy znajdzie się w miejscu, w którym pozna swoją granicę. Z własnymi ograniczeniami  trzeba nauczyć się żyć i przestać się bać,  aby nie zatrzymać się w rozwoju. Dlatego uczniowie na.: rysują serca pełne siły, śmiałości, odwagi.
 • Inną pozytywna postawą są postawy proaktywne. Co to znaczy proaktywna postawa? To znaczy przejmowanie inicjatywy, przewodzenie w konwersacji, dzielenie się swoimi emocjami, doświadczeniami, w końcu inwestowanie dużej części swojej energii i czasu ludziom bez oczekiwania na wzajemność. To umiejętność  spokojnego mówienia tego, co się czuje, aby używać sformułowań typu: Zrobię to…, Wybieram…, Rozważmy wszystkie możliwości…, nie pozwolę, aby twój zły nastrój popsuł mi humor.Uczniowie klasy I grają w Bingo, w ten sposób nabywają umiejętność rozpoznawania słów po ich kształcie i długości.

Marzec 2011

 • Naukowcy udowodnili, że ludzie, czytając tekst rozpoznają wyrazy po ich długości, pierwszej i ostatniej literze ( nie dokonują syntezy poszczególnych głosek, bo trwałoby to bardzo długo). Dlatego wprowadzamy uczniom wiele zbaw, aby jak najczęściej mogli nabywać prezentację słów. Uczniowie klas młodszych podczas zabaw nabywania prezentacji słów. (przy tablicy i zabawa w bingo).
 • Często na zajęciach przeprowadzamy eksperymenty psychologiczne.
  Ostatnio mówiliśmy o maskach. Co to jest maska? Czy każdy z nas ją ma? Okazuje się, że maska to nic złego, to obraz nas samych, jaki pokazujemy światu. W zależności od okazji zakładamy tę, która wydaje nam się najbardziej odpowiednia. Przykładami masek są: syn, uczeń, siostra,
  brat
  itp. Każda z masek zbudowana jest z prawdziwych cech naszej osobowości, ale jednocześnie ukrywa te cechy, których nie chcemy pokazywać.
 • Naukowcy już dawno udowodnili, że człowiek, który jest odprężony ma lepsze pomysły, szybciej znajduje rozwiązania na postawione problemy, łatwiej i szybciej się uczy, jest to spowodowane tym, że w stanie relaksu uruchamiaja się inne pola pracy naszego mózgu. Dlatego na naszych zajęciach stałym elementem jest wprowadzanie uczestników kursu w stan relaksu, ale jednocześnie uczenie ich umiejętności zrelaksowania się poddania stumieniowi słów. Jak to robimy? Na przykład czytając im spokojnym cichym głosem poniższy tekst:

Usiądź wygodnie lub połóż się na plecach. Zamknij oczy. Poczuj, jak całe napięcie spływa z twojego ciała, z głowy, szyi, karku, z ramion, brzucha, nóg. Wyobraź sobie, że wybrałeś się w podróż, w przepiękną okolicę. Widzisz, jak biegnie droga polna, jak obok płynie strumyk. Zbliżasz się do pagórka z kwiecistą łąką. Idziesz w tym kierunku. Wspinasz się na szczyt. Na ramionach masz ciężki plecak i jesteś zmęczony. Jest straszny upał. Na łące ściągasz plecak. Kładziesz się w cieniu wielkiego drzewa. Wokół panują cisza i spokój. Wdychasz czyste, wiejskie powietrze i czujesz się wspaniale. Cały ciężar i zmęczenie schodzą z twojego ciała. Widzisz trawę, kolorowe kwiaty. Słyszysz bzyczenie pszczół. Lekki wiatr chłodzi delikatnie twoje ciało. Odczuwasz spokój i ciszę panującą wokół na łące. Oddech uspokaja cię, staje się regularny, leżysz zupełnie odprężony na wspaniałej łące. Popatrz w niebo. Oglądasz kształty chmur. Obserwujesz przelatujące, szybujące ptaki. Czujesz, że krajobraz przepełniony jest spokojem, który udziela się również tobie. Oddech masz wyrównany, jesteś spokojny, czujesz, że wypoczywasz. Jesteś teraz spokojny i rozluźniony. Policz od 4 do 1. Cztery – poruszaj palcami rąk i stóp. Trzy -poruszaj ramionami i nogami. Dwa – otwórz oczy, rozejrzyj się wokół. Jeden – przeciągnij się, wyciągnij, jesteś wypoczęty, świeży i pełen energii.

Luty 2011

 • W lutym w grupach przeprowadzono testy, którymi mierzyliśmy czy nasi uczniowie osiągają postępy. Każdy z Państwa otrzyma informację o tym,
  jakie wyniki uzyskało Państwa dziecko we wrześniu a jakie po 13 spotkaniach w ramach realizowanego projektu. Z satysfakcją stwierdzamy, że wszyscy uczniowie zrobili postępy zarówno w szybkości czytania, jak również w zasobie wiadomości. Oto treść wysłanego do Państwa listu:

Szanowni Państwo

 Rozpoczęliśmy II semestr zajęć w ramach projektu Szybkie czytanie i elearning – wielki skok w rozwoju ucznia.   Chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoimi
spostrzeżeniami i refleksjami, związanymi z dotychczasową realizacją projektu.

Nie mamy wątpliwości, że zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszą się
dużą popularnością wśród
  uczniów.
Uczęszczają na nie chętnie i pracują na nich aktywnie, często z wielkim
zaangażowaniem.
  Widać, że zajęcia sprawiają im radość  i są źródłem
zadowolenia.

Obserwujemy, porównując wyniki mierzenia tempa czytania, że każdy
uczestnik projektu
poprawił tempo swojego czytania.  Nasi uczniowie
czytają szybciej i lepiej zapamiętują, jednak wyniki, jakie osiągają w dużej
mierze zależą od nich samych, od ich indywidualnych predyspozycji, ale również
od częstotliwości i systematyczności wykonywanych ćwiczeń. Jeśli dziecko we
wrześniu miało tempo czytania w granicy 60 słów na minutę, a po I semestrze to
tempo wynosi 80 słów na minutę, to z pewnością można zaobserwować przyśpieszenie tempa czytania, ale inny uczeń o takim samym tempie czytania we wrześniu, w styczniu mógł się pochwalić tempem czytania na poziomie 140 słów na minutę i tu możemy mówić o sukcesie tego ucznia.
  Są i tacy uczniowie, którzy osiągają wyniki na poziomie 280, 340 czy 420 (taki wynik osiągnęła uczennica klasy III) słów na minutę i z całą pewnością są to wyniki rewelacyjne. Nas cieszą wszelkie postępy naszych uczniów, ale staramy się mobilizować ich, aby pracowali na miarę swoich możliwości i osiągali coraz lepsze i satysfakcjonujące ich wyniki. Dlatego przypominamy Państwu o udostępnionej uczniom platformie elearningowej, na której powinni logować się i pracować przynajmniej po 20 minut 3 – 4 razy w tygodniu, poza tym po każdych zajęciach uczniowie otrzymują karty pracy z samodzielnymi treningami, które powinni  wypełniać w domu. Zachęcamy również do ćwiczeń z patyczkiem na książkach i zabawy z kostkami do gry. 

Zachęcamy Państwa do motywowania swoich pociech do wykonywania ćwiczeń.
Mamy nadzieję, że praca dzieci na zajęciach, ćwiczenia na platformie
elearningowej, wypełnianie kart pracy i Państwa pomoc zaowocują jeszcze
lepszymi wynikami oraz dalszymi sukcesami Państwa dziecka.

Styczeń 2011

 • W styczniu do projektu przystąpiły dwie nowe grupy składające się uczniów klasy I. Uczniowie realizują program :Mądre dziecko Przygoda na planecie Tina.  Ten unikatowy program zapewnia uczestnikom pracę i rozwój na wielu płaszczyznach. Jego celem jest osiągnięcie stanu, w którym Dziecko dobrze radzi sobie w szkole. To znaczy ma dobre oceny, uczy się bez lęku, ma dobre kontakty z rówieśnikami oraz zdrowe poczucie pewności siebie. W programie tym dzieci uczą się posługiwać narzędziami z zakresu map myśli, technik pamięciowych i szybkiego czytania. Odkrywają własny potencjał i zdolności, dzięki czemu budują wewnętrzne przekonanie „dam sobie radę w każdej sytuacji”. Dlatego na jednych z pierwszych zajęć każde z dzieci ulepiło wyraz MOGĘ.
 •  Na Ziemi ląduje statek kosmiczny, który ma awarię. Tinianie
  – istoty bardzo podobne do ziemskich dzieci – nawiązują kontakt z grupą ziemian (tymi ziemianami są uczestnicy kursu). Dzieci wcielają się w różne role, poznają zwyczaje Tinian, pomagają im poznać zjawiska, które mają miejsce na planecie Ziemia. Uczestniczą też w naprawie statku, poznając przy tym zasady mechaniki klasycznej, aerodynamiki i chemii. Dzieci wykonują różne ciekawe eksperymenty naukowe, poznają techniki pamięciowe, doskonale się przy tym bawiąc. Listy od Tinian angażują je do różnego rodzaju gier i zabaw rozwijających intelekt, koncentrację i osobowość dziecka.
Grudzień 2010
 • W czasie kursu dzieci uczą się żonglowania w zależności od możliwości zaczynają od jedne lub dwóch piłeczek a dochodzą do stabilnego żonglowania trzema piłeczkami. Ćwiczenie to ma za zadanie uaktywnienie obu półkul mózgowych do jednoczesnej pracy, świetnie wpływa również na  koncentrację.
 • Ważnym elementem każdych zajęć jest nauka prawidłowego oddychania przeponą. Oddychanie przeponowe właściwie dotlenia cały organizm, jest łatwiejszy dla organizmu i sprzyja odprężeniu.
 • Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają być dla uczniów
  przyjemne, pozytywnie nastawiać ich do nauki, ale również do siebie i innych. Dlatego w ich trakcie proponujemy uczniom różnorodne zabawy i wykonywanie prac plastycznych:
 • We wrześniu uruchomiona została platforma elearningowa, która jest dostępna dla uczniów przez 24 godziny na dobę. Uczniowie mogą z niej korzystać w dogodnych dla siebie porach. Platforma dostępna jest w dwóch wersjach: w formie gry dla klas II-IV i w formie paneli treningowego dla klasy V i VI. Na platformie uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia. Poszerzają pole widzenia, aby zamiast widzieć 1 czy 2 wyrazy, móc dostrzec i zapamiętać znaczenia 4-5 czy nawet 6-7 wyrazów. Poszerzenie pola widzenia jest niezbędne, aby móc czytać szybciej. Podobnie szybkość postrzegania wyrazów doskonalą ćwiczenia na kostkach, które również sprzyjają usprawnieniu liczenia i koncentracji. Nie mniej ważne są inne ćwiczenia dostępne na platformie.
 • Praca na platformie i nabywanie umiejętności dzięki mniej przenoszą Państwa dzieci w XXI wiek, dzieci zdobywają zupełnie nowe umiejętności: posługiwania się najnowszymi technologiami w nauczaniu. Oraz więcej szkół proponuje swoim uczniom właśnie taką formę poszerzania wiedzy, jednak platforma elearningowa na poziomie szkoły podstawowej jest ewenementem w skali kraju. Zachęcamy dzieci, aby korzystały i oswajały się z nową formą pracy, jaką jest platforma elearningowa. Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu, w szkole zorganizowano dyżury w pracowni komputerowej i bibliotece.
Listopad 2010
 • W tym miesiącu na zajęciach uczniowie mogli zaobserwować wiele eksperymentów:

 

 • Wywoływali odciski
 • Produkowali sztuczne perły
  Za pomocą soku z czerwonej kapusty sprawdzali różne produkty, czy są zasadowe, czy kwasowe.Obserwowali zjawisko interferencji światła
 • Podczas zajęć uczniowie chętnie wypełniają kary pracy: zawierają one wiele ćwiczeń na inteligencję, wyrabiają spostrzegawczość, logiczne myślenie, porównywanie,  a młodszych klasach oswajanie z trudnymi naukowymi wyrazami.
 • 23 listopada na śródrocznym spotkaniu z rodzicami pani Agata Kłósak, trener Akademii Nauki w Poznaniu, która pod względem merytorycznym opiekuje się projektem europejskim realizowanym w szkole, przeprowadziła prelekcję. Tematyka przeprowadzonego szkolenia dotyczyła podstaw teoretycznych, na podstawie których stworzono programy: Mądre Dziecko i Uczeń z Charakterem, realizowane w szkole.
 • Zwrócono uwagę na zapamiętywanie i uczenie się różnego rodzaju informacji ( dat, pojęć, faktów), które powinno powtarzać się w określonym porządku: pierwszy raz 10 minutach po zakończeniu nauki, następnie po 24 godzinach, kolejny po 7 i w końcu po 30 dniach.
 • Pani Agata przybliżyła rodzicom zastosowanie map myśli , jako szybkiego i skutecznego sposobu sporządzania notatek, w oparciu o które nauka potem staje się o wiele prostsza, ponieważ nasz umył o wiele łatwiej i dłużej zapamiętuje obrazki niż notatki pisane linijka po linijce, co więcej wiele można nauczyć się już podczas tworzenia takich map.
 • Oczywiście szczególny nacisk w czasie przeprowadzonego szkolenia położono na omówienie ćwiczeń: pracy na kostkach, patyczkowania, koncentracji na punkcie, które uczniowie wykonują na zajęciach. Warto, aby uczniowie wykonywali te ćwiczenia również w domu, wykorzystując do tego celu platformę elearningową.
 • Nauka szybkiego czytania, którą prowadzimy w ramach naszych zajęć opiera się na badaniach, które wskazują, że wprawieni czytelnicy rozpoznają słowa po ich wyglądzie, na który składają się: długość słowa, jego charakterystyczny kształt, pierwsza i ostatnia litera. W związku z tym uczymy dzieci szybkiego CICHEGO czytania całych słów, kilku słów naraz, eliminując nawyk składania wyrazów po literze. Na zajęciach trenerzy czytają tekst, uczniowie śledzą go przy pomocy wskaźnika (może to być jakikolwiek patyczek), nabywają w ten sposób reprezentację wyglądu poszczególnych słów. W taki sam sposób powinno się pracować z dziećmi w domu. Najpierw należy czytać dziecku tekst głośno, w tym czasie dziecko wskazuje czytane wyrazy, następnie dziecko samo czyta tekst po cichu, a dopiero na końcu (jeżeli chce lub jest to konieczne) dziecko czyta tekst na głos.
 • Badania pokazują, że głośne czytanie jest dla dzieci często męczące, niezrozumiałe, i nie sprawia im przyjemności, dlatego zachęcamy dzieci, aby jak najczęściej czytały w sposób naturalny czyli po cichu. Czy to działa? Mamy nadzieję, że nadchodzące święta i ferie zimowe będą okazją do wypróbowania zaproponowanych metod pracy z tekstem. Pamiętajmy o Złotej Zasadzie: „Jeżeli Ty nie bawisz się świetnie i jeżeli Twoje Dziecko nie bawi się świetnie – to znaczy, że robisz coś nie tak”.
 • Moje imię mnie charakteryzuje, jest dla mnie ważne, dlatego piszę je tak, aby coś o mnie mówiło – to jedna z zabaw psychologicznych, którą przeprowadzono na zajęciach.
Październik 2010
 • Każde zajęcia we wszystkich grupach kończą się eksperymentami naukowymi. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie w nich uczestniczą (jeżeli jest to możliwe). Pokazywanie eksperymentów ma za zadanie przekonać uczniów, że świat nauki: chemii, biologii, fizyki może być fascynujący. Poniżej na zdjęciach eksperyment ze sztuczną krwią oraz nadmuchiwanie balonu mieszaniną sody i octu.
 • Na zajęciach prowadzonych z uczniami, stawiamy sobie wiele celów. Najważniejszym jest oczywiście podniesienie szybkości czytania tekstu i zapamiętywanie informacji z tekstu. W związku z tym uczymy dzieci wykonywania ćwiczeń na kostkach do gry. Dzięki tym prostym ćwiczeniom dzieci poszerzają swoje pole widzenia, które tak ważne jest przy szybkim czytaniu.
 • Uczniowie uczą się również pracy ze wskaźnikiem, który porządkuje pracę oczu. Ważne jest, aby uczniowie ćwiczyli na kostkach oraz pracę ze wskaźnikiem według technik ćwiczonych na zajęciach na ulubionych książkach w domu, co z pewnością przyśpieszy ich postępy. Ważne jest, aby w czasie pracy ze wskaźnikiem dzieci eliminowały tzw. czytanie w myślach czyli wypowiadanie w myślach czytanych wyrazów, w związku z tym zalecamy, aby śpiewały w myślach piosenkę np. Wlazł kotek na płotek lub inną. Na tym etapie zajęć uczniowie nie muszą rozumieć czytanego tekst, chodzi o właściwą pracę oczu na tekście i odpowiednią szybkość ich pracy.
 • Uczniowie otrzymali loginy i hasła, które umożliwiają im dostęp do platformy elearningowej. Na niej w domu, przy użyciu komputera z dostępem do Internetu mogą ćwiczyć umiejętności niezbędne w nauce szybkiego czytania. Są to : umiejętność relaksowania się, gimnastyka oczu, praca na kościach, umiejętność skupiania się, pamięć fotograficzna, w końcu praca z tekstami, na których automatycznie tempo narzuca wskaźnik. Zachęcamy uczniów do pracy, bo efekty na pewno przyjdą. 
 • Zakupiono duży pakiet materiałów plastycznych, które uczniowie będą wykorzystywać w czasie zajęć w szkole.
Wrzesień 2010
 • W ostatnim tygodniu września, na pierwszych zajęciach realizowanych według projektu uczniowie otrzymali pierwsze materiały i wykonali pierwsze prace.
 • Uczniowie napisali test wstępny, na podstawie którego badaliśmy poziom aktualne tempo czytania oraz poziom wiadomości ogólnych. Podobny test napiszą po zakończeniu projektu. Wtedy będzie można ocenić przyrost wiedzy uczniów oraz wzrost tempa czytania.
 • Od 20 do 24 września odbywały się zajęcia wstępne w grupach, w czasie których przeprowadzono ewaluację wstępną wiedzy i umiejętności uczniów oraz dokonano prezentacji programu. Odbyły się pierwsze doświadczenia, uczniowie sprawdzali czy w cytrynie płynie prąd.
 • W klasach pokazano również uczniom działanie platformy elearningowej, z której będą korzystać w trakcie trwania kursu.
 • Początek września poświęcony był na zebranie ostatecznych deklaracji uczestnictwa w realizacji projekty, na które wyrażali zgodę uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie. W klasach uczniowie zostali wstępnie zapoznani z programem , celami, założeniami, organizacja zajęć. Do rodziców skierowaliśmy list o następującej treści:
  Szanowni Rodzice.
  Rozpoczynający się rok szkolny 20010/2011 będzie wyjątkowy dla naszej szkoły, ale przede wszystkim będzie wyjątkowy dla Waszych dzieci. Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską: Sprawne czytanie i elearning – wielki skok w rozwoju ucznia. Dzięki realizacji tego projektu Wasze dzieci a nasi uczniowie stoją przed niecodzienną możliwością zdobycia niezwykłych umiejętności: szybkiego czytania, sprawnego uczenia się, łatwego zapamiętywania, rozwijania własnego poziomu inteligencji. Projekt realizowany w naszej szkole jest unikatowy nawet w skali całego kraju. Objęcie zajęciami Mądre dziecko i Uczeń z charakterem, (dostępnymi dla dzieci i młodzieży tylko w kilku wyspecjalizowanych ośrodkach w kraju), wszystkich naszych uczniów jest dla nas nie lada wyzwaniem. Wyzwanie to jednak podejmujemy z chęcią i zapałem, wierząc w skuteczność realizowanego projektu, jak również mając świadomość, że zdobyte przez uczniów umiejętności będą im towarzyszyć przez całe ich życie, w znaczącym stopniu przyczynią się do ich sukcesów edukacyjnych na różnych szczeblach ich dalszej nauki.
  W realizacji projektu nieodzowna będzie Państwa pomoc i wsparcie waszych dzieci. Liczymy, że będą Państwo zachęcać i mobilizować swoje dzieci do ćwiczeń, do pracy na platformie elearningowej, do uczestniczenia w naszych zajęciach. Chcąc przybliżyć Państwu cele projektu, zasady jego realizacji, a przede wszystkim w nim Państwa rolę, zapraszamy na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 16 września (czwartek) 2010 roku w naszej szkole na sali gimnastycznej. Spotkanie to poprowadzi trener Akademii Nauk – Agata Kłósak.

  16 września odbyło się spotkanie z rodzicami , w czasie którego pani Agata Kłósak zaprezentowała rodzicom najważniejsze zasady nowoczesnego kursu szybkiego czytania i efektywnego ucznia się, dzięki któremu nasi uczniowie zostaną wyposażeni w narzędzia do zdobywania wiedzy na miarę XXI wieku. Z kolei pani dyrektor przekazała informacje dotyczące strony organizacyjnej projektu (dokonane zakupy, organizacja zajęć itp.) W klasach nauczyciele – trenerzy spotkali się z rodzicami, aby odpowiedzieć na ich pytania. Zakończyła się ostateczna rekrutacja na zajęcia.
  1 września odbyło się szkolenie nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej

  Sierpień 2010

 • Zakupione zostały pomoce niezbędne do realizacji projektu: książki, pomoce i materiały do prowadzenia eksperymentów, przygotowano i wyposażono salę, w której odbywać będą się zajęcia. Wielkim zainteresowaniem wśród nauczycieli, rodziców i uczniów cieszyła się zakupiona tablica interaktywna ( o wymiarach 80″), która w zestawie z laptopem i projektorem tworzy całość do prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami XXI wieku.

 • 23 sierpnia odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat Indywidualnych Wzorców Myślenia, które uświadomiło nauczycielom , że ludzie, uczniowie różnią w sposobach zdobywania wiedzy, co wiąże się z ich uwarunkowaniami biologicznymi. Wzorzec myślenia to indywidualny sposób odbierania, przetwarzania i reagowania mózgu na informacje docierające do niego poprzez nasze kanały sensoryczne. Wzorzec myślenia jest indywidualnym instrumentem poznawczym, dzięki któremu mózg nasz uczy się i reaguje na świat zewnętrzny. Posiadamy różne wzorce myślenia, ich charakterystyka i umiejętność rozpoznawania powinna sprzyjać różnicowaniu metod pracy z uczniami w czasie lekcji. Nauczyciele z naszej szkoły uczyli się również praktycznych umiejętności stosowania map myśli zamiast notatek. Zadeklarowali się, że zdobyte umiejętności będą wykorzystywać w trakcie pracy z uczniami na prowadzonych przez siebie lekcjach.
 • W sierpniu nauczyciele-trenerzy ukończyli elearningowe szkolenie Kursu szybkiego czytania oraz przeszli stacjonarne szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia zajęć według Protami Mądre Dziecko i Uczeń z Charakterem. Nauczyciele otrzymali certyfikaty oraz przeszli egzamin, dzięki temu zdobyli uprawnienia do prowadzenia zajęć.
 • Trwa kurs elearningowy dla nauczycieli, rozpoczęły się również szkolenia stacjonarne nauczycieli. którzy prowadzą kursy :
  •  MĄDRE DZIECKO„Wojowniczki i Rycerze Jedi”
  • UCZEŃ Z CHARAKTEREM „Młodzi naukowcy na tropie”,
   a także zostaną opiekunami uczniów w ich indywidualnej pracy z kursem szybkiego czytania.Zajęcia będą prowadzone w szkole po lub przed lekcjami i obejmą 26 spotkań raz w tygodniu po dwie godziny. Zajęcia będą dla dzieci bezpłatne.

 

Lipiec 2010

W czasie wakacji nauczyciele przygotowujący się do prowadzenia projektu uczestniczą w kursie szybkiego czytania, prowadzony na platformie elearningowej. Podobny kurs jest przygotowany dla uczniów biorących udział w projekcie. W oparciu o komputer z dostępem do Internetu każdy uczestnik programu będzie mógł w dowolnym czasie w domu, czy w szkole, w indywidualnym tempie wykonywać dodatkowe zadania kursu szybkiego czytania i uczenia się. Zadania wykonywane przez uczniów będą monitorowane i kontrolowane przez nauczyciela – opiekuna ucznia.

 Czerwiec 2010

W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Lipowa będzie realizowała w naszej szkole projekt finansowany z funduszy europejskich.
Dzięki projektowi w naszej szkole będą realizowane dwa nowatorskie programy: Mądre Dziecko i Uczeń z Charakterem, którymi chcielibyśmy objąć większość uczniów naszej szkoły. Programy te wyróżniają się nowatorstwem i unikatowością oraz opierają się na najnowszej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się. Autorzy programów wychodzą z założenia, że każde dziecko posiada naturalny dar uczenia się, jest inteligentne i mądre, posiada chęć eksperymentowania i działania, a także zainteresuje się otaczającym je światem, zwłaszcza problemami przyrodniczymi. Dlatego też stworzyli programy, które w oparciu o eksperymenty będą uczyć dzieci podstawowych technik szkolnych, przede wszystkim sprawnego czytania, które w znaczny sposób przyczynia się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole.
Najważniejszymi celami, które chcemy osiągnąć poprzez realizację tego projektu są:
 podniesienie poziomu wiedzy dzieci z naszej szkoły, co będzie skutkowało lepszymi wynikami podczas sprawdzianów po klasie VI,
 zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
 zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi metodami pracy , które będą wykorzystywane również na innych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
W czerwcu rozpoczęły się czynności przygotowujące szkołę oraz nauczycieli do realizacji projektu. Przygotowaliśmy gazetkę informującą o projekcie, którą uczniowie zanieśli do domu wraz ze świadectwami. Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli, którzy będą pracować przy realizacji projektu.