Komunikaty

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

19.09.2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r. Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2018 r. – 11.02.2018 r. Ferie zimowe

29. 03.2018 r. – 03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018 r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

02.11.2017 r. (czwartek)

03.11.2017 r. (piątek)

30.04.2018 r. (poniedziałek)

02.05. 2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piatek)

01.06.2018 r. (piątek)

            

Zebrania z rodzicami.                

19.09.2017 r. – zebranie

09.11.2017 r. –  zebranie śródroczne

18.01.2018 r. – podsumowanie I semestru

24.04.2018 r. – zebranie śródroczne