W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów naszej szkoły, zostały zorganizowane zajęcia z przedstawicielami policji. Spotkanie odbyło się w dniu 24 września br. Głównym celem prelekcji było, wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu bezpiecznego uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym. Panowie policjanci rozmawiali z pierwszoklasistami o zasadach bezpiecznego przejścia przez jezdnię, przestrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami podczas drogi do szkoły oraz przypominali o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały wiele pytań dotyczących ich bezpieczeństwa. Spotkanie zakończyło się miłym gestem ze strony przedstawicieli policji, którzy częstowali dzieciaki słodkościami.

8 września (środa) od godziny 17.00 do 18.oo nauczyciele zapraszają na konsultacje rodziców i opiekunów naszych uczniów.

W dniu 06 września 2014r. prawie cała klasa 4b, pod opieką mgr Ireny Mikusek i mgr Anny Ryszka, wzięła udział w XXIX Spotkaniu Miłośników Gór na Koziej Górze. Pogoda była piękna, wiec miło spędziliśmy czas na wędrówce przez las, zbieraniu grzybów, bieganiu po Koziej Chacie i grze w piłkę nożną. Upiekliśmy też samodzielnie (każdy z nas osobno) kiełbaskę nad prawdziwym ogniskiem. Ale była frajda! (Niektórym kiełbasa wpadła do ogniska). Poza tym Natalia Kliś zdobyła 2 miejsce w konkursie plastycznym „Co widziałeś idąc na Kozią Górę”, a Joanna Kliś, Joanna Ciućka i Piotr Wojnar zajęli miejsce 3. Gratulujemy, zwłaszcza że prace te trzeba było namalować kawałkiem węgla z ogniska.

                       

17.09. 2014 r. – Zebranie ogólne z rodzicami i spotkanie z wychowawcami poszczególnych

wychowawcami klas.

22. 10. 2014 r. – Konsultacja z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami lub pedagogiem

szkolnym.

26. 11. 2014 r. – Zebranie z wychowawcami, spotkanie z nauczycielami przedmiotu.

17. 12. 2014 r. – Konsultacja z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami lub pedagogiem

21. 01. 2015 r. – Wywiadówka śródroczna.

18. 03. 2015 r. – Konsultacja z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami lub pedagogiem

22. 04. 2015 r. – Zebranie z wychowawcami, spotkanie z nauczycielami przedmiotu.

27. 05. 2015 r. – Konsultacja z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami lub pedagogiem

10. 11. 2014 r. (poniedziałek)

02. 01. 2015 r. (piątek)

05. 01. 2015 r. (poniedziałek)

01. 04. 2015 r. (środa) sprawdzian kl. VI

05. 06. 2015 r. (piątek)

25. 06. 2015 r. (czwartek)

01. 09. 2014 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22. 12. 2014 r. – 31. 12. 2014 r. Zimowa przerwa świąteczna

02. 02. 2015 r. – 15. 02. 2015 r. Ferie zimowe

01. 04. 2015 r. Sprawdzian kl. VI

  • część 1. – język polski i matematyka – godz. 9: 00
  • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11: 45

 

26. 06. 2015 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wszyscy: nauczyciele, uczniowie, a zwłaszcza uczniowie klas pierwszych z rodzicami zebrali się na sali gimnastycznej. Tu zostali przywitani p[rzez panią dyrektor, która w sposób szczególny przywitała uczniów klas pierwszych, którzy w tym dniu poznali również swoje wychowawczynie.  Następnie klasa piąta w programie artystycznym przypomniała wydarzenia sprzed 75 lat, minutą ciszy upamiętniliśmy wszystkie ofiary II wojny światowej, a delegacja uczniów zaniosła kwiaty pod obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939-1945.

Na uroczystym rozpoczęciu gościliśmy wójta naszej gminy pana Stanisława Caputę. Pan wójt przekazał szkole laptop, który wraz z licznymi innymi pomocami szkoła otrzymała  w ramach programu „Edukacja XXI wieku” realizowanego przez Gminę Lipowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Uczniowie po wakacjach wrócili do szkoły zdrowi, wypoczęci i w doskonałych nastrojach, mamy nadzieję, że będą osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.

Nowatorski Zespół  mażoretek  swoją aktywną działalność  rozpoczął 3 miesiące  temu. Pomysł ten zapoczątkowała pani Beata Myśliwiec , wychowawczyni klasy 3b .Nazwa tego zespołu nie powstała przypadkowo. Uczennice kl 3 b wpadły na pomysł nazwania swojej grupy „Dziewczyny spod szóstki”, bo tam narodził się pomysł utworzenia grupy tanecznej.

Głównymi celami zespołu jest:
•rozwój i  popularyzacja tańca mażoretkowego
• upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności tanecznych,
• czynne uprawianie muzyki, uwrażliwianie na jej piękno,
• wyrabianie poczucia rytmu, taktu, gracji, elegancji, precyzji w tańcu,
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Zespół zaprezentował się w szkole na uroczystości z okazji  Dnia  Dziecka  oraz  na Gminnych  Dniach Lipowej.

Dziewczynki po swoich udanych występach ,nie tracą zapału do dalszych treningów i publicznych występów. Dowodem na to  jest to, iż ciągle  pytają kiedy kolejne treningi i czy w wakacje możemy też trenować? Nie ulega wątpliwości ,że warto dalej dbać o rozwój tego nowatorskiego zespołu. Od września ruszymy z nowymi pomysłami ,które na pewno będą zaskakiwać i wzbudzać pozytywne emocje.

W tym roku szkolnym to tyle ,życzę Wam udanych wakacji , do zobaczenia we wrześniu.

mgr Beata Myśliwiec

1. Po raz  trzeci w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Pomóż czworonożnym przyjaciołom”. Akcja zbiórki karmy, kocy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt w schronisku w Żywcu. Niemal każde dziecko z naszej szkoły przyłączyło się do pomocy czworonożnym przyjaciołom.

2. Akcja „Góra grosza” w Naszej szkole organizowana jest systematycznie od wielu lat. Hasłem przewodnim akcji jest: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie.” Uczniowie chętnie włączają się w pomoc potrzebującym dzieciom.

3. Akcja „Książka dla szpitala” czyli zbiórka książek i gier planszowych dla dzieci ze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej organizowana była u nas już po raz drugi. Zebrane książki i gry pozwoliły dzieciom spędzającym czas w szpitalu na chwilę zabawy i radości.

4. Akcja „Gorączka złota” to  zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W terminie od marca do czerwca. Zebrana kwota z akcji jest przeznaczana na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez PCK dla najbiedniejszych  dzieci.

  1. Zbiórka nakrętek plastykowych na rzecz  Stowarzyszenia „Dzieci Serc”, które objęło pomocą Aleksandre Nowak  oraz dla Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu dla brata Dawida Nogi. Uczniowie Naszej szkoły bardzo chętnie gromadzą i przekazują nakrętki.

6. Zbiórka artykułów higienicznych, przekazanych dla Powiatowego Domu Dziecka w Żywcu.

7. Zbiórka makulatury w celu zakupienia artykułów plastycznych na cele świetlicy.

 

Uroczysty apel zakończył rok szkolny 2013/2014. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu, najlepsi uczniowie otrzymali zagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem.  Rodzicom uczniów , którzy otrzymali wyróżnienia, wręczono list gratulacyjny. Nowością w tym roku były wpisy do Złotej Księgi, do której wpisywano uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 5,0, nie mieli żadnej czwórki na świadectwie.

Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom oraz całemu personelowi za wspólna pracę. Serdeczne podziękowania złożyła również rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły.

Klasa VI przedstawiła program artystyczny, którym pożegnała się ze swoimi młodszymi kolegami, a nauczycielom podziękowała za trud włożony w naukę i wychowanie.

Do wszyskich Uczniów w naszym kraju zwróciła się Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej.W pierwszych słowach swojego listu z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 napisała:

„Drodzy Uczniowie

Każdy Wasz rok jest ważny i niepowtarzalny, jako czas wytężonej nauki, małych i dużych osiągnięć, tworzenia planów oraz spełniania marzeń. Dzielę z Wami radość z każdego sukcesu. Kończycie zajęcia szkolne wypełnione intensywną pracą, ostatni przed wakacjami dzwonek zapowiada wytchnienie od codziennych obowiązków, a także więcej wolnych chwil na realizację pomysłów zazwyczaj odkładanych „na później”.

Życzę Wam spełninie tych planów, odpoczynku oraz poznawania nowych miejsc i ludzi. Wierżę, że w pełni energii spotkacie się we wrześniu w swoich szkołach. Proszę także, abyście -korzystając ze swobody- pamiętali o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniu rozwagi w czasie wakacji,”